вівторок, 4 лютого 2014 р.

Дидактичні ігри з формування лексико-граматичних категорій і навичок словотворення у дітей по темі: «ОВОЧІ»

 «Чарівний мішечок»
Мета: закріпити назви овочів, їх колір.
Обладнання: мішечок, справжні овочі або муляжі.
Хід гри. Перед грою дитину знайомлять з овочами та їх особливостями. Малюк по одному дістає  з «чарівного мішечка» овочі, називає їх. Потім він відповідає на запитання дорослого про колір, форму, розмір овочів. Якщо дитина вагається, дорослий допомагає їй.

«Загадки Зайця»
Мета: навчити визначати предмет за його ознаками,  активізувати словник з теми.
Обладнання: іграшка «Заєць», мішечок, справжні овочі або муляжі.
Хід гри. Дорослий пояснює дитині, що зайчик хоче з ним пограти, загадати загадки: «Зайчик  нащупує овоч в мішечку і розповідає  про нього, а дитина повинна здогадатися, що це». Заячі загадки: «Довга, червона (морква). Зелений, довгий (огірок). Круглий, червоний (помідор)» і т.ін.

 «Один – багато»
Мета: навчити утворювати  іменники  множини.
Обладнання: м’яч.
Хід гри. Дорослий називає овоч  в однині та кидає м’яч дитині. Дитина називає його у множині і повертає мяч дорослому. Наприклад: «Огірок – огірки, помідор – помідори, буряк - буряки».

«Назви лагідно»
Мета: вчити утворювати іменники із зменшено-пестливими суфіксами.
Обладнання: предметні малюнки із зображенням овочів великого і маленького розміру.
Хід. Дорослий показує дитині малюнок із зображенням якого – небудь великого овоча, наприклад, помідора і запитує, як він називається. Потім пояснює: «Це великий помідор.  А як ти назвеш лагідно маленький такий же овоч?» Демонструє картинку (помідорчик). Аналогічно роздивляються інші овочі (огірок –

 огірочок,  морква – морковочка, картопля – картопелька). Нерозмовляючу дитину просять: «Показати помідор. А зараз показати помідорчик».

 «Який овоч пропустили?»
Мета: активізація словника з теми, розвиток уваги і зорової памяті.
Обладнання: Іграшка «Заєць», справжні овочі або муляжі.
Хід гри. Дорослий показує дитині зайця і пояснює, що у нього сьогодні день народження. Приходили гості і принесли багато подарунків. Дорослий розкладає перед зайцем овочі – подарунки, перелічуючи їх. Один овоч не називає. Дитина повинна відгадати який. Він називає або показує його в залежності від рівня мовного розвитку.

«Кухарі»
Мета: активізувати словник з теми, навчати правильно використовувати іменники в знахідному відмінку.
Обладнання: малюнки із зображенням овочів або справжні овочі.
Хід гри. Дорослий просить дитину «приготувати» для нього гостинець (борщ або салат). Дитина вибирає потрібні овочі для страви, називає їх. Потім пояснює, як він буде готувати цю «страву» (брати, мити, чистити, різати, варити).

«Вершки та корінці»
Мета: закріпити назви овочів, їх їстівні частини.
Обладнання:  картки з частинами овочів.
Хід гри. Перед грою дитину знайомлять з овочами та їх особливостями. Малюк повинен правильно підібрати до овоча його другу частину. Потім він розповідає дорослому про його їстівну частину . Якщо дитина вагається, дорослий допомагає їй.  «Чарівні пазли»
Мета: активізація словника з теми, розвиток уваги і зорової пам’яті, розвиток дрібної моторики рук.
Обладнання: пазли із зображенням овочів.
Хід гри. Дорослий просить дитину правильно зібрати з пазлів овоч, назвати його і розповісти, що з нього готують.
 «Четвертий зайвий»
Мета: активізація словника з теми, вчити дітей знаходити спільні ознаки предметів, виділяти їх; розвиток  логічного мислення, мовлення, розвиток уваги і зорової пам’яті, розвиток дрібної моторики рук.
Обладнання:  малюнки із зображенням овочів або справжні овочі.
Хід гри. Дорослий просить дитину знайти зайвий предмет, який не належить до овочів.

Ігри з прищіпками

Мета:  вчити дітей маніпулювати з предметами за зразком, причіплювати прищіпки, приділяти увагу естетичному вихованню;  розвивати дрібну моторику рук, уявлення, фантазію, просторову орієнтацію; сприяти розширенню та активізації словника, а також розвитку пам'яті та мислення.
Обладнання: прищіпки різних кольорів, незакінчені форми овочів (морква, буряк, ріпа, редис, цибуля).
 Хід гри.  Вчитель роздає дітям незакінчені форми, пропонує дітям за допомогою прищіпок створити закінчений образ овоча, який росте на городі.
Урожай ми прибирали
І бадилля  обірвали.
Ми листочки прикріпляємо –
Й овочі впізнаємо.неділя, 23 грудня 2012 р.

Корекційно-розвивальна спрямованість проекту


       Система корекційно-розвивального навчання молодших школярів в спеціальній школі-інтернаті для дітей з психофізичними вадами передбачає індивідуальні та групові корекційні заняття загально-розвиваючої  і предметної спрямованості. У психічному образі цих дітей відзначаються окремі риси загальної емоційно-вольової незрілості, слабка регуляція довільної діяльності. У розумово відсталих дітей спостерігається дуже низький рівень розвитку мислення, тому що воно формується в умовах неповноцінного почуттєвого, мовного недорозвинення, обмеженої практичної діяльності. Слабкість мислення, яка заважає розумово відсталим виділити істотне при запам'ятовуванні матеріалу, зв'язати між собою його окремі елементи, різко знижує і якість їхньої пам'яті.  Тому реалізація корекційно-розвиваючої мети проекту «Смачні овочі для нас – вірні друзі повсякчас!» передбачала включення спеціальних вправ для вищих психічних функцій: пам'яті, уваги, сприйняття, мислення,  емоційно-вольової сфери, включення завдань з опорою на кілька аналізаторів.
    На всіх етапах проектної діяльності систематично проводилася  робота з учнями з корекції вад розвитку, до якої були включені дидактичні ігри, інсценівки, фізкультхвилинки, пальчикові вправи по темі проектної діяльності. Дитина легко навчається тоді, коли вона сприймає навчання як   гру.   Бо  саме    її  В. О. Сухомлинський  порівнював із «величезним світлим вікном, крізь яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ».
   
      Дуже сподобалися дітям дидактичні ігри «Вершки та корінці», «Знайди овочі», «Допоможи Незнайкові», в ході яких вони узагальнювали свої знання про їстівну частину овочевих культур, розвивали мислення, пам'ять, мовлення. Слід зазначити, що практична та дослідницька робота активізує пізнавальну і творчу діяльність учнів дає можливість зрозуміти суть життєвих процесів, сприяє кращому засвоєнню набутих знань, розвиває навики науково-дослідницької роботи, а також виховує повагу до праці інших людей, учні набувають корисних трудових умінь, навичок.

неділя, 18 березня 2012 р.

Паспорт проекту "Смачні овочі для нас - вірні друзі повсякчас!"


Тема проекту: Смачні овочі для нас, вірні друзі повсякчас!
Учасники проекту: учні 2 - 3 допоміжних класів , вчитель – Дубограй Олена Станіславівна
База реалізації проекту: Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат
Обґрунтування вибору проекту: узагальнення знань учнів про овочі, доповнення новими знаннями про городні рослини та їх користь для організму людини. Формування в учнів початкових навичок пошукової діяльності. Виховання бережного ставлення до свого здоров'я.
Мета: зацікавити дітей проектною діяльністю.

Завдання: 
 освітні:
ознайомити дітей з овочевими рослинами, їх історією, значенням;
формувати в молодших школярів життєві компетентності;
вчити дітей вести спостереження; досліджувати  матеріал;
вчити дітей шанувати працю людей;
формувати у дітей емоційно-естетичне ставлення до навколишнього                світу:
вчити дітей вести спостереження, досліджувати обєкт;        
  прищеплювати відчуття смаку до    пошукової  роботи ;
формувати у дітей позитивні емоції: радість, відчуття прекрасного;
формувати емоційно-пізнавальну активність дітей.
корекційно розвивальні:
розвивати самостійність та ініціативу, творчі здібності;
розвивати спостережливість, уважність;
розвивати дбайливе відношення до свого здоровя;
корегувати й розвивати мовлення, увагу, мислення, пам'ять.
соціалізуючі:
набуття певного життєвого досвіду;
розвивати самосвідомість, самооцінку;
створювати умови для реалізації пізнавальної й соціальної
 активності дітей.
виховні:
виховувати любов до природи;
виховувати охайність,естетичний смак;
           •виховувати товарискість та вміння працювати колективно.


Характеристика проекту: 
за характером діяльності – інформаційно-дослідницький;             
за домінуючою діяльністю - творчий;
за змістом міжпредметний (українська мова, читання, образотворче мистецтво, трудове навчання, Я і Україна);
за кількістю учасників – колективний (учні 2-3 доп. класів);
за тривалістю – середньої тривалості (17 жовтня 2011р. – 1 грудня 2011р.);
за ступенем самостійності – частково – пошуковий.

Прогнозований результат та форма проведення проекту:  оформлення виставки малюнків, проведення уроку трудового навчання "Насіння цибулі. Висадка цибулі "на перо". Посів, догляд за посівом", презентація віртуальної мандрівки “Новини з бабусиної грядки про щедрий урожай”, осінній ярмарок “Овочевий калейдоскоп”, презентація альбому “Овочевий калейдоскоп”.
Етапи роботи над проектом
1.   Постановка проблеми та головних питань проекту.
          1.  Що ми знаємо про овочі?
          2.  Чим овочі корисні для нашого організму?
        Обговорення з учнями  мети і завдань проекту, форми захисту. 
2.    Планування роботи над проектом. Розподіл конкретних завдань між  учнями класів, інструктаж з виконання роботи.
3.    Пошукова діяльність учнів. Ознайомлення з довідковою та художньою    літературою, необхідною для виконання роботи. Добірка казок, загадок,  прислів'їв та приказок, цікавинок про овочі.
4.  - Проведення уроку з трудового навчання на тему: "Насіння цибулі. Висадка цибулі "на перо". Посів, догляд за посівом".  
     - Оформлення виставки малюнків з теми "Овочі".
  - Проведення віртуальної мандрівки "Новини з бабусиної грядки про  щедрий урожай".
5.     Презентація альбому "Овочевий калейдоскоп".
        Проведення осіннього ярмарку "Овочевий калейдоскоп".